PROJEKTLEDNING

Som projektledaren leder jag allt från idé till färdigt byggprojekt. Det kräver samordning, goda kontakter och bra kontroll på projektet. Det är också projektledaren som ska se till att de avtal som finns också följs och att de ekonomiska planerna håller.  

Utöver det är det projektledaren som samordnar byggherrens, byggentreprenörernas, arkitektens, konstruktörens, konsulternas och kvalitetsansvarigs uppgifter och insatser, så att byggprojektet avlöper som det ska. Det gäller från första ritstrecket i ritningen till slutbesiktning. Allt ska samordnas på bästa sätt. Den projektledare som är lyckosam i detta pusslande får också goda resultat. För det är ofta i den sistnämnda funktionen som projektledarens stora utmaning ligger. För att lyckas väl krävs kompetens inom byggnadsteknik, affärsmannaskap och inte minst ledarskap något som jag kan erbjuda er.