FUKTSAKKUNNIG

Min erfarenhet är att fukt är ett eftersatt kompetensområde hos många byggaktörer och även konsulter. Många gånger handlar fuktsäkerhet om att hitta svagheter där flera discipliner möts vilket lätt leder till att fuktsäkerhet hamnar mellan stolarna. Jag fungerar som spindeln i nätet för beställaren och ser till att fuktaspekten tas med genom hela projektet på ett kvalificerat sätt.

Jag kan ställa upp i vilket skede som helst i byggprocessen, från tidig programmering till projektering vidare in i produktion. Vid överlämnandet till förvaltning kan jag hjälpa till med genomgång kring kritiska fuktaspekter under driften av fastigheten för att minimera risken för skador.

Desto tidigare jag kommer in i processen ju större nyttan kan jag göra för er.