FUKTSAKKUNNIG

Vår erfarenhet är att fukt är ett eftersatt kompetensområde hos många byggaktörer och även konsulter. Många gånger handlar fuktsäkerhet om att hitta svagheter där flera discipliner möts vilket lätt leder till att fuktsäkerhet hamnar mellan stolarna. Vi fungerar som spindeln i nätet för beställaren och ser till att fuktaspekten tas med genom hela projektet på ett kvalificerat sätt.

Vi kan ställa upp i vilket skede som helst i byggprocessen, från tidig programmering till projektering vidare in i produktion. Vid överlämnandet till förvaltning kan vi hjälpa till med genomgång kring kritiska fuktaspekter under driften av fastigheten för att minimera risken för skador.

Desto tidigare vi kommer in i processen ju större nyttan kan vi göra för er.