BYGGLEDNING

Jag tar på min att leda byggarbetena så att resultatet blir det som ni förväntat er. Ansvarsområden som jag kan ta på mig är att handla upp entreprenörer, när det är gjort kan jag styra, organisera, administrera, planera och samordna byggprocessen.

Som byggledare ansvarar jag för att säkerställa att kontraktet mellan byggherren och entreprenören säkerställs mot tid, kvalité, ekonomi, arbetsmiljö och miljö. Detta sker genom   god kommunikation med inblandade aktörer, regelbundna möten, löpande kontroller m.m. Allt arbete rapporteras kontinuerligt till byggherren för att garantera er insyn och kontroll över projektet.