BYGGLEDNING

Vi tar på oss att leda byggarbetena så att resultatet blir det som projekterades under tidigare skeden. Ansvarsområden som ligger på oss kan vara att handla upp entreprenörer, när det är gjort kan vi styra, organisera, administrera, planera och samordna byggprocessen.

Som byggledare ansvarar vi för att säkerställa att kontraktet mellan byggherren och entreprenören säkerställs mot tid, kvalité, ekonomi, arbetsmiljö och miljö. Detta sker genom   god kommunikation med inblandade aktörer, regelbundna möten, löpande kontroller m.m. Allt arbete rapporteras kontinuerligt till byggherren för att garantera dennes insyn och kontroll över projektet.