KONTROLLANSVARIG

Vi hjälper er att säkerställa att ert byggprojekt följer kraven som samhället ställer via bygglagstiftningen. Hos oss får en kontrollansvarig som hjälper er oavsett omfattning på byggnation, från villor till komplexa byggnader. Vi är certifierade av SP Certifiering (nuvarande RISE Certifiering) på behörighetsnivå K.

Kontrollansvarig enligt PBL behövs redan i bygglovsansökan enligt lag. Vi är kontrollansvariga med lång erfarenhet, stort kunnande och certifierade på högsta nivå. För er som byggherre är vi med genom hela byggprocessen och kommer i första hand kontrollera att allt går rätt till, att byggnaden uppfyller aktuella myndighetskrav och fungerar som länken mellan er och byggnadsnämnden.