KONTROLLANSVARIG

Jag hjälper er att säkerställa att ert byggprojekt följer kraven som samhället ställer via bygglagstiftningen. Av mig får en kontrollansvarig som hjälper er oavsett omfattning på byggnation, från villor till komplexa byggnader. Jag är certifierade av SP Certifiering (nuvarande RISE Certifiering) på behörighetsnivå K.

Kontrollansvarig enligt PBL behövs redan i bygglovsansökan. För er som byggherre är jag med genom hela byggprocessen och kommer i första hand kontrollera att allt går rätt till, att byggnaden uppfyller aktuella myndighetskrav och fungerar som länken mellan er och byggnadsnämnden.